Резервации и разплащаноя

  
logo home


   Начало        Настаняване     Къде сме ?    Галерии      Контакти     Резервации


Проверете кога къщата е свободна от тук
GSM 0888974102
Петър Бояджиев

РЕЗЕРВАЦИЯТА Е ВАЛИДНА ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ :
- Уговорка по телефон или Email : pgboom@yahoo.com
- Превод в размер на 50 на сто от стойността от размера на резервацията по банкова сметка : 

IBAN : BG16 CECB 9790 1091 7315 00    BIC : CECB BGSF / Централна Кооперативна Банка /    Получател : Петър Георгиев Бояджиев        

    Начало   Настаняване    Къде сме ?      Галерии    Контакти     Резервации

PGBoom-consult 2012